Informacje ogólne 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...
Kategoria:

INFORMACJA

 

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19, SPZOZ w Wieluniu (szpital węzłowy) został wyznaczony do przeprowadzenia szczepień dla nauczycieli.

O terminach szczepień zainteresowane osoby będą powiadamiane przez Dyrekcję Szkół.

 

Jarosław Psipsiński, tel. 43 8406 820, e-mail: j.psipsinski@szpital-wielun.pl
Kategoria:

SPZOZ w Wieluniu informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w powiecie wieluńskim umożliwiającą wznowienie porodów rodzinnych z dnim 19.01.2021 r. dopuszcza wznowienie porodów rodzinnych z zachowaniem następujących zasad :

  1. Osoba towarzysząca jest osobą zdrową, bez jakichkolwiek o-bjawów chorobowych, wypełnia i potwierdza podpisem ankietę epidemiologiczną,
  2. Osoba towarzysząca ma przeprowadzony test antygenowy (ABBOT) i uzyskuje wynik ujemny,
  3. Osoba towrzysząca jest zabezpieczona w ubranie jednorazowe,
  4. Moment wejścia osoby towarzyszącej i opuszczenie Bloku Porodowego określa personel dyżurny,

Czas pobytu osoby towarzyszącej na BLoku Porodowym określony - maksymalnie do 2 godzin po urodzeniu dziecka.

 

 

Jarosław Psipsiński, tel. 43 8406 820, e-mail: j.psipsinski@szpital-wielun.pl
Kategoria:

INFORMACJA

 

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że od 18.01.2021 r. zgodnie z komunikatem MInisterstwa Zdrowia, szczepienia COVID-19 pierwsza dawka zostały czasowo zawieszone.

Po otrzymaniu dostawy szczepionek od producenta szczepienia zostaną wznowione, o czym niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej oraz zainteresowane osoby telefonicznie.

 

Na podstawie informacji z Agencji Rezerw Materiałowych, w dniach od 15.02.2021 do 07.03.2021 nadal brak szczepionek pierwszej dawki dla etapu 0.

 

 

Jarosław Psipsiński, tel. 43 8406 820, e-mail: j.psipsinski@szpital-wielun.pl
Kategoria:

wfos

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych za okres 19.06-18.09.2020 r powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 oraz odprowadzenie ścieków za okres 19.03-18.09.2020 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 62.054,02 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 61.422,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 10,972 Mg powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19. Zobojętnienie (zdezynfekowanie) i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków szpitalnych w ilości 8.036,73 m3.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl

 

 wfos

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych  powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 za okres 19.03-18.06.2020 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 27.482,40 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 27.200,00 zł

Zakres projektu: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03*w ilości 10.410 kgpowstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl