e-Rejestracja 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Krótka instrukcja rejestracji konta w ePortalu

MEDICOM SYSTEM 7

 

  1. Aby uruchomić ePortal na swoim komputerze należy zainstalować wtyczkę Microsoft SilverLight. Preferowana przeglądarka to Internet Explorer. W innych przeglądarkach może być problem z uruchomieniem wtyczki.
  1. Przy rejestracji konta należy podać dane osoby, która będzie się rejestrować do poradni (niedopuszczalne jest podanie dla przykładu danych syna/córki aby zarejestrować np. ojca/matkę do poradni)
  1. Jeżeli pacjent, który rejestruje konto internetowe w e-Portalu był w ostatnich kilku latach hospitalizowany w SPZOZ w Wieluniu, bądź jest lub był pracownikiem Szpitala, nie będzie miał możliwości zarejestrowania konta, gdyż jego dane osobowe są już w naszej bazie danych. W takim wypadku należy zgłosić się do SPZOZ w Wieluniu (Samodzielna Sekcja ds. Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki, pok. 317, pawilon 3 piętro) w godz. 730 – 1500 z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, lub inny dokument ze zdjęciem) w celu aktywowania internetowego konta pacjenta.
  1. Po zarejestrowaniu konta w ePortalu, proszę czekać na e-mail potwierdzający fakt rejestracji, Po otrzymaniu e-maila można korzystać z ePortalu.
  1. Pacjent, który zarejestrował się do poradni poprzez ePortal jest zobowiązany do potwierdzenia wizyty za pośrednictwem systemu na dzień przed terminem wizyty. System wyśle e-mail przypominający o rezerwacji wizyty na dzień przed terminem. W przypadku braku potwierdzenia terminu wizyty system automatycznie anuluje rezerwację. Jednorazowo można zarejestrować maksymalnie 2 wizyty, a po usunięciu rezerwacji można zarejestrować się ponownie dopiero kolejnego dnia.
  1. Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować potwierdzenie dokonania rezerwacji wizyty (bądź zrobić zdjęcie telefonem) i z tym potwierdzeniem należy zgłosić się w dniu wizyty do rejestracji danej przychodni w celu sprawdzenia przez rejestratorkę ubezpieczenia oraz wyciągnięcia (bądź założenia) historii choroby.
  1. Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia do rejestracji poradni w terminie do 14 dni od dokonania rejestracji internetowej oryginału skierowania, bądź jeżeli wizyta ma się odbyć w terminie krótszym niż 14 dni, w dniu wizyty. W przypadku nie dostarczenia oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pacjent zostanie wykreślony z kolejki. W przypadku skreślenia pacjenta z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia oryginał skierowania jest zwracany pacjentowi. Jeżeli zaistniały okoliczności uniemożliwiające dostarczenie skierowania w wyznaczonym terminie i pacjent udokumentuje ten fakt, zostanie przywrócony do kolejki oczekujących.

 button erejestracja