Informacje ogólne 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...
Kategoria:

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że rozszerzony został zakres ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez utworzenie nowych poradni specjalistycznych, tj. Poradni Chirurgii Onkologicznej oraz Poradni Leczenia Bólu.

Uruchomienie w strukturze Szpitala nowych poradni specjalistycznych zapewni naszym pacjentom łatwiejszy dostęp do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Poradnia chirurgii onkologicznej świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych m.in. nowotworów piersi, tarczycy, skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, układu kostnego, narządów rodnych oraz układu moczowego. Ponadto, poradnia chirurgii onkologicznej kwalifikuje pacjentów do leczenia operacyjnego oraz hospitalizacji. Przed kwalifikacją wykonywane są badania diagnostyczne. Poradnia zapewnia pacjentom opiekę oraz kontrolę po zakończonym leczeniu. Poradnia diagnozuje pacjentów za pomocą biopsji cienko i grubo igłowej.

Poradnia chirurgii onkologicznej ma również kompetencje do wykonania badania diagnostycznego USG, badania dermatoskopem, badania histopatologicznego pobranego materiału.

Poradnia chirurgii onkologicznej posiada kompetencje do wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych warunkach ambulatoryjnych np. usuwanie znamion skórnych.
Poradnia chirurgii onkologicznej świadczy usługi na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innej poradni specjalistycznej.

Harmonogram pracy Poradni chirurgii onkologicznej:

 wtorek                08:00-16:00  

 środa                   08:00-10:00

 piątek                  10:00-12:00

 

Poradnia leczenia bólu to poradnia specjalistyczna, które zajmują się leczeniem pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego np: przy chorobie Parkinsona, bólu                                w przebiegu choroby Alzheimera, bólu ośrodkowego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SMS), neuralgii i neuropatii popółpaścowej, dystonii ogniskowej twarzy, polineuropatii (m. in. niedokrwiennej, cukrzycowej), neuralgii podpotylicznej, bólu związanego ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, bólu stawów kończyn, dyskopatii, przetrwałego bólu pourazowego.

 W obszarze działań poradni znajduje się także leczenie osób cierpiących na migrenowe bóle głowy, nerwobóle oraz bóle reumatoidalne.

Poradnia leczenia bólu ma kompetencje do klinicznej oceny bólu,  diagnozuje zespół bólowy, ustala plan leczenia farmakologicznego i zabiegowego oraz przekazuje pacjentowi wszystkie informacje na temat dolegliwości bólowych.
Poradnia leczenia bólu obejmują kompleksową opiekę nad pacjentem.


Poradnia leczenia bólu wymaga skierowania od lekarza posiadającego umowę z NFZ.

Harmonogram pracy Poradni leczenia bólu:

poniedziałek, środa, czwartek    09:00-13:00 

Prosimy o kierowanie pacjentów do leczenia w nowo utworzonych poradniach specjalistycznych w SP ZOZ w Wieluniu.

Zapisy do ww. poradni w  rejestracji poradni specjalistycznych – od poniedziałku do piątku                  w godzinach : 725 – 1500

Rejestracja telefoniczna w godzinach : 730 – 1500 – tel. 43 8406 701, 695 927 344.

Dokumenty obowiązujące przy rejestracji : dowód osobisty lub paszport, kod skierowania.

Kategoria:

wfos

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych  oraz odprowadzenie ścieków szpitalnych powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.10.– 31.12.21 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 159.338,37 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 157.744,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 21 977  kg  oraz zobojętnienie (zdezynfekowanie) i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej ścieków szpitalnych w ilości 4 248 m3 powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19.

Link do strony  www.wfosigw.lodz.pl

Kategoria:

Szanowni Państwo

W związku z otrzymaną informacją o możliwym podszyciu się nieznanych sprawców pod adres e-mailowy szpitala informujemy, iż w przypadku otrzymania na Państwa pocztę informacji napisanej "dziwnym" językiem, z błędami, zawierającej w treści nieznany Państwu adres nadawcy wiadomości prosimy na nią nie reagować i od razu usunąć.

Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy na skrzynki mailowe żadnych informacji dotyczących punktu szczepień przy ul. Wojska Polskiego. Informacje zostały spreparowane. Prosimy o zachowanie ostrożności.