Dofin-74tys 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...
Kategoria:

wfos

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych  powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.02.2021 r. – 31.03.21 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 74.084,70 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 51.317,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 11 486  kg  powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl