ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zamówienia Publiczne


INFORMACJE OGÓLNE

Zapraszamy do zapoznania się
z Klauzulą Informacyjną:

Klauzula informacyjna dla Wykonawców (RODO)
PLANY ZAMÓWIEŃ

Zapraszamy do zapoznania się z naszym aktualnym planem postępowań o udzielenie zamówień:

ezamowienia.gov.pl - 2021
ezamowienia.gov.pl - 2022
DANE KONTAKTOWE

Dział zamówień publicznych
ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,
Budynek administracji,
II piętro, pokój 206 (Kierownik) i 204
tel. 43 84 06 844/802/804
tel. kom 691 751 351
e-mail: zp@szpital-wielun.pl
Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone przez Zamawiającego dostępne są na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun