Lądowisko 1 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

FE logo

Projekt pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” dofinansowany z działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.                        

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu dostaw sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.                                   

W ramach postępowania o zamówienie dostarczono następujący sprzęt medyczny:        

  1. respirator stacjonarny,                                                                             
  2. aparat do znieczulania,                                                                          
  3. stół zabiegowy,                                                                                              
  4. lampę zabiegową.        

Sprzęt medyczny został zakupiony w celu utworzenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym drugiego stanowiska do resuscytacji pacjentów.

Ogólna wartość zakupów wyniosła: 281.566,80 zł, z czego kwota: 239.331,78 zł (85% wartości sprzętu) to dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast kwotę:

42.235,02 zł (15% wartości sprzętu) stanowiły środki finansowe przekazane z budżetu Powiatu Wieluńskiego.

 lampa

resp

stol

sprzet