Lądowisko 2 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

FE logo

Projekt pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ   w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego”

 realizowany w ramach

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia     

             Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego     

                                       Szacowana wartość projektu: 1.652.735,54 PLN                                       

Przyznane dofinansowanie:     1.404.825,20 PLN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w ramach Projektu zrealizuje następujące inwestycje :

 - roboty budowlane polegające na budowie przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;

 - zakup niezbędnego sprzętu medycznego w celu doposażenia drugiego stanowiska do resuscytacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:

  • stołu zabiegowego,
  • lampy zabiegowej,
  • aparatu do znieczulania,
  • respiratora stacjonarnego.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020