Praca 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 438406702

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

PRACA NA STANOWISKU TECHNIKA FARMACJI

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu zatrudni Technika farmacji

Wymagania:

 1. Wykształcenie – ukończone technikum farmaceutyczne.

 2. Posiadanie dyplomu technika farmaceutycznego.

 3. Ukończony wymagany dwuletni staż pracy.

 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 5. Samodzielność myślenia i działania.

 6. Umiejętność organizacji pracy.

 7. Odpowiedzialność, punktualność i sumienność.

Zakres obowiązków:

 1. Sporządzanie i wydawanie leków recepturowych oraz wydawanie leków gotowych.

 2. Wydawane materiałów opatrunkowych, płynów infuzyjnych , wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych.

 3. Obsługa sprzętu aptecznego i utrzymanie go w stanie użyteczności.

 4. Prowadzenie ewidencji komputerowej rozchodów na oddziały i poradnie.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę na zastępstwo.

 2. Przyjazną atmosferę w pracy.

 3. Stałe godziny pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie CV wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SPZOZ w Wieluniu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Więcej informacji
tel.
438406 760, 43 8406 817
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRACA NA STANOWISKU ELEKTRYKA / KONSERWATORA APARATURY MEDYCZNEJ

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu zatrudni osobę na stanowisku
elektryka / konserwatora aparatury medycznej

Wymagania

 1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, elektrotechnika lub pokrewne mające zastosowanie w aparaturze medycznej).

 2. Doświadczenie z zakresu konserwacji i bieżącej ewidencji aparatury medycznej i urządzeń.

 3. Mile widziane uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV oraz pomiaru aparatury medycznej.

 4. Praktyczna znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej, wyrobach medycznych i prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.

 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 6. Samodzielność myślenia i działania.

 7. Umiejętność organizacji pracy.

 8. Odpowiedzialność, punktulność i sumienność.

 9. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Stała i właściwa konserwacja oraz naprawa instalacji elektrycznych i urządzeń energetycznych, instalacji telefonicznych, przyzywowych i elektrycznego osprzętu technicznego we wszystkich powierzonych do codziennego nadzoru obiektach szpitala.

 2. Terminowe i solidnie wykonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii zgłaszanych przez bezpośrednich przełożonych, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne.

 3. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala w Wieluniu.

 4. Odpowiedzialność za terminową naprawę aparatury medycznej w tym wykonywanie przeglądów oraz drobnych prac naprawczych z zakresu mechaniki i elektromechaniki zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami.

 5. Prowadzenie dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej aparatury medycznej.

 6. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi sprzętu i aparatury medycznej, w tym uczestniczenie w szkoleniach dotyczących nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.

 7. Kontakt i współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego.

 8. Nadzór nad wykonaniem harmonogramu przeglądów sprzętu i aparatury medycznej.

Oferujemy

 1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.

 2. Stabilne warunki zatrudnienia.

 3. Przyjazną atmosferę w pracy.

 4. Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności.

Więcej informacji w Dziale Kadr
tel. 43 8406 818,
43 8406 817
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PRACA NA STANOWISKU KSIĘGOWEGO

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko
Księgowego

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia).

2. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3. Znajomość i umiejętność zastosowania głównych zasad ustawy o rachunkowości, ustawy
o finansach publicznych.

4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

5. Odpowiedzialność i sumienność.

6. Umiejętność organizacji pracy, umiejętności sprawnej kalkulacji i analitycznego myślenia.

7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

8. Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość zagadnień z zakresu płac, rozliczeń finansowych, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej oraz doświadczenie w tym zakresie,

- doświadczenie w obsłudze księgowych programów komputerowych.

Zakres obowiązków:
- Rozliczanie, kontrola i kalkulacja kosztów szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych.

- Analizy i raporty finansowe.

- Obsługa programu księgowego i płacowego dla potrzeb analiz i sprawozdań.

Oferujemy:

1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.

2. Stabilne warunki zatrudnienia.

3. Pracę w przyjaznej atmosferze.

4. Stałe godziny pracy.

List motywacyjny i CV prosimy składać w Sekretariacie SPZOZ w Wieluniu (II piętro)

lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 30.07.2020 r.

Planowane zatrudnienie od 10.08.2020 r.

Więcej informacji pod nr tel.:
tel. 43 8406 852, 43 8406 810, 43 8406 818

PRACA NA STANOWISKU SPECJALISTY BHP

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko
Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania
1. Wykształcenie kierunkowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
2. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
3. Znajomość przepisów prawa w zakresie bhp i ppoż .
4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
5. Samodzielność myślenia i działania.
6. Umiejętność organizacji pracy.
7. Otwartość i motywacja do pracy.
8. Odpowiedzialność i sumienność.
9. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków
Do głównych zadań specjalisty ds. bhp będzie będzie należeć:
1. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych i okresowych dla pracowników Szpitala.
2. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną, nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp.
4. Nadzór nad utrzymaniem budynków i pomieszczeń w należytym stanie.
5. Nadzór nad wyposażeniem Szpitala w środki przeciwpożarowe i środki gaśnicze oraz nad terminową konserwacją tego sprzętu.
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ich dokumentowanie.
7. Udział w aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
8. Wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy.
9. Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
10. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi m.in. w zakresie organizowania odpowiednich szkoleń oraz adaptacji nowych pracowników placówki.
11. Współpraca z jednostkami administracji państwowej w obszarze bhp.

Oferujemy
1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.
2. Stabilne warunki zatrudnienia.
3. Przyjazną atmosferę w pracy.
4. Stałe godziny pracy.
5. Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności.

Oczekujemy osoby z kwalifikacjami, doświadczeniem ale i koncepcją funkcjonowania na tym stanowisku oraz planem działań na najbliższe 2-3 lata. Przedstawienie koncepcji zarządzania obszarem bhp na terenie szpitala oraz sposób zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy dla personelu będzie stanowiło dodatkowy walor przy wyborze oferty.

Więcej informacji w Dziale Kadr
tel. 43 8406 818, 43 8406 817
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.