Program unijny 13mln 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

W dniu 17 lutego 2010r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego jako Instytucją Zarządzającą a Powiatem Wieluńskim zwanym Beneficjentem w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-1013 została podpisana Umowa o Dofinansowanie Projektu pod nazwą "Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej".
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 13.542.434,54 zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 75% dofinansowania, to jest kwota - 10.156.825,90 zł, dofinansowanie Powiatu Wieluńskiego w wysokości 25% - 3.385.608,64 zł.
W ramach Projektu w 2010r. wykonano :

 • przebudowę pracowni RTG
 • przebudowę pomieszczeń dla laboratorium bakteriologii
 • przebudowę pomieszczeń dla przygotowywania cytostatyków
 • przebudowę pomieszczeń Działu Fizykoterapii
 • przebudowę pomieszczeń dla Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
 • przebudowę pomieszczeń dla Poradni  Chirurgii Dziecięcej
 • przebudowę pawilonów Szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
 • przebudowę pomieszczeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia
 • przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej
 • instalację klimatyzacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • system automatycznego uruchamiania agregatu prądotwórczego

Zakupiono :

 • zestaw do histeroskopii i artroskopii WISAPl
 • audiometr SMART
 • respirator stacjonarny Centiva 5
 • kardiomonitor przenośny Dash 2500
 • holter Cardioscan
 • kardiotokograf SRF6 18B
 • elektrokardiograf AS Card Mr Silver z wózkiem
 • elektryczny ssak dwubutlowy
 • kardiomonitor przenośny Dash 2500
 • aparat ultrasonograficzny HD11XE
 • wywoływarka RTG Compact 2
 • aparat RTHG Shimadzu
 • aparat do znieczulenia Aespira 7900
 • spirometr diagnostyczny Pneumo

Planowane zadania na rok 2011 :

 • wykonanie systemu kontroli zasilania awaryjnego - Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem
 • przebudowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • zakup aparatu RTG - 1 szt.
 • ucyfrowienie pracowni RTG