Odwiedziny 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Odwiedziny

Szpital zapewnia prawo odwiedzin pacjentów dla rodzin, opiekunów prawnych i faktycznych oraz innych osób bliskich, codziennie w godzinach : od 12.00 do 20.00.
 
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami.
 
W uzasadnionych  przypadkach (np. zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, pandemii chorób zakaźnych, zmian organizacyjnych, prac remontowych) dostępność odwiedzin może być ograniczona w całym Szpitalu lub na poszczególnych oddziałach. Decyzje w sprawie ograniczenia odwiedzin podejmują odpowiednio : Dyrektor Szpitala, Ordynator/Kierownik oddziału lub Lekarz dyżurny.
Informacje o ograniczeniach odwiedzin pacjentów będą wywieszane w formie ogłoszeń w widocznych miejscach w Szpitalu.
 
Osoby odwiedzające pacjentów muszą posiadać specjalne obuwie i fartuchy ochronne, które należy zakupić w automatach znajdujących się przy wejściu na każdy oddział.
 
Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjenta  tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 
W salach chorych jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 
Zabrania się  odwiedzającym :
 
 1. Palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szpitala,
 2. Wstępu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 3. Wstępu w czasie  choroby zakaźnej,
 4. Wnoszenia alkoholu, papierosów, środków odurzających na teren Szpitala,
 5. Wnoszenia broni i materiałów niebezpiecznych,
 6. Zakłócania spokoju pacjentów,
 7. Siadania na łóżkach pacjentów,
 8. Wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych,
 9. Spożywania posiłków w salach chorych.
Osoby odwiedzające pacjentów są zobowiązane :
 
 1. do podporządkowania się poleceniom personelu medycznego,
 2. okazać dokument tożsamości oraz poddać się przeszukaniu przez uprawnionych pracowników ochrony lub policję, w przypadkach uzasadnionych, określonych w odrębnych przepisach.