Oddział Rehabilitacji 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowejorehab

Kierownik Oddziału :

specjalista rehabilitacji medycznej lek. Ewa Pabisiak-Matuszczyk

Zastępca Kierownika :

specjalista rehabilitacji medycznej lek. Aneta Wieczorek-Łuczak

Asystent :

specjalista rehabilitacji medycznej lek. Artur Zdziarski

Pielęgniarka Oddziałowa :

Alina Bator

 

Pielęgniarki :

 • Bożena Bednarek
 • Anna Błaszkiewicz
 • Barbara Dworzyńska
 • Anna Grajek
 • Jolanta Idasiak
 • Janina Klimas
 • Anna Kubiś
 • Edyta Sitna
 • Beata Słaba
 • Barbara Urbańska
 • Danuta Wojewódka

Kontakt z oddziałem

Pokój lekarski : 43 8406 752

Dyżurka pielęgniarska : 43 8406 751


Oddział liczy 20 łóżek szpitalnych, a wraz z dostawkami 24 łóżka.

 

Zasady przyjęć do Oddziału

Pacjent zgłasza się do pokoju lekarskiego Oddziału ze skierowaniem na leczenie szpitalne w Oddziale Rehabilitacji, wystawionym przez lekarza placówki medycznej, która ma zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w celu kwalifikacji do przyjęcia i uzgodnienia terminu przyjęcia do Oddziału.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej może być wystawione przez lekarza Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Ortopedycznej, Poradni Neurologicznej lub Poradni Reumatologicznej albo z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Neurologii, Oddziału Reumatologii lub Oddziału Internistycznego.

Przewidywany okres oczekiwania na przyjęcie do Oddziału : przypadki pilne - kilka tygodni do kilku miesięcy, przypadki stabilne - kilkanaście miesięcy.

Pacjent przyjmowany do Oddziału zgłasza się w wyznaczonym dniu w godzinach porannych najpierw do pokoju lekarskiego po odbiór skierowania, a następnie do Izby Przyjęć Szpitala.

Zgłaszając się po odbiór skierowania należy zabrać z sobą do pokoju lekarskiego kserokopie wszystkich posiadanych kart informacyjnych wcześniejszego leczenia szpitalnego, opisów zdjęć RTG, wyników tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, badań laboratoryjnych, EMG, EEG i EKG (jeśli pacjent miał takie badania wykonywane) oraz leki przyjmowane przewlekle w ilości wystarczającej na uzgodniony czas pobytu w Oddziale.

Na Izbę Przyjęć Szpitala należy zabrać z sobą dowód osobisty i aktualny dokument ubezpieczenia.

W czasie pobytu w oddziale przydatny będzie dres lub inne wygodne ubranie i obuwie do ćwiczeń.