SOR 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

sor

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

oraz Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego

Kierownik Oddziału :

specjalista medycyny ratunkowej lek. Elżbieta Kucharska

Pielęgniarka Oddziałowa :

licencjat pielęgniarstwa Lidia Paroń

Kontakt z oddziałem

Pokój lekarski : 43 8406 793

Kierownik : 43 8406 797

Dyżurka pielęgniarska : 43 8406 786

Izba Przyjęć : 43 8406 791


 Szpitalny Oddział Ratunkowy realizuje usuługi medyczne w systemie  całodobowym. Wyposażony jest w niezbędny sprzęt do podtrzymywania i przywracania podstawowych funkcji życiowych pacjentów. W skład SOR-u  wchodzi :

 • sala segergacji - cztery stanowiska
 • sala resuscytacyjno-zabiegowa - dwa stanowiska
 • dwa łóżka intensywnego nadzoru
 • cztery łóżka obserwacyjne.

Od listopada 2017 r. SOR posiada całodobowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dzięki któremu można pacjentów w ciężkich stanach transportować do innych jednostek wysokospecjalistycznych.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespołach Ratownictwa Medycznego pracuje 19 pielęgniarek, z czego większość to pielęgniarki systemu posiadające kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające. Trzy pielęgniarki posiadają specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego, a dziewięć posiada wykształcenie wyższe pielęgniarskie. W SOR i Zespołach Wyjazdowych pracuje 44 ratowników medycznych, w tym 8 z wykształceniem wyższym.

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownicy medyczni doskonalą się zawodowo zdobywając punkty edukacyjne.

Dyżury lekarskie w SOR i karetce specjalistycznej pełnią lekarze ze specjalnością medycyny ratunkowej, chirurgiczną, ortopedyczną, chorób wewnętrznych oraz anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnieni na kontraktach.

Izba Przyjęć zajmuje się obsługą przyjęć planowych i w stanach ostrych pacjentów oraz kierowaniem ruchem pacjentów i wypełnianiem dokumentacji medycznej.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje procedura segregacji i kwalifikowania pacjentów w zależności od schorzeń i urazów TRIAGE. Zadanie systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów w zależności od zdiagnozowanego wstępnie stanu, tak aby pacjenci, którzy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej otrzymywali ją bezzwłocznie.

Wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego lub zgłoszenie się do SOR powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Wskazywać na to może pojawienie się jednego z poniższych objawów :

 • utrata przytomności,
 • wypadki komunikacyjne,
 • drgawki, zaburzenia świadomości,
 • nasilająca się duszność,
 • krwotoki z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostry ból w klatce piersiowej,
 • ostry ból brzucha,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • ostre reakcje uczuleniowe - wysypka, duszność po zażyciu leku lub w wyniku użądlenia lub ukąszenia,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • dokonana próba samobójcza,
 • udar cieplny,
 • rozległe rany powstałe w wyniku urazu,
 • wyziębienie organizmu,
 • urazy kończyn uniemożliwiające poruszanie się,
 • upadek z dużej wysokości,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • uporczywe wymioty z krwią,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,

 W ramach zakresu działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nie można uzyskać :

 • wizyty kontrolnej związanej z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane leki dotyczącej leczenia przewlekłego,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • konsultacji specjalistycznych oraz badań dodatkowych zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • profilaktyki pierwotnej - szczepienia oraz kontynuacja lekczenia np.: planowe zastrzyki,
 • zwolnienie lekarskie, wniosek do ZUS, skierowanie do sanatorium oraz inne zaświadczenia i druki medyczne nie związane ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Zajmujemy się również transportem medycznym. - tel. 512 980 812