Ratownictwo medyczne 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Ratownictwo Medycznekaretka

 

Numery alarmowe Ratownictwa Medycznego :

Telefon alarmowy - 112

Pogotowie Ratunkowe - 999


SPZOZ w Wieluniu posiada Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego :

 • zespół Specjalistyczny "S"
 • 1 zespoł Podstawowy "P" - Stacja Wieluń
 • 1 zespół Podstawowy "P" - Podstacja Osjaków

Wezwanie Zespołów Ratownictwa Medycznego lub zgłoszenie się do SOR powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych mogących prowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Wskazywać na to może pojawienie się jednego z poniższych objawów :

 • utrata przytomności,
 • wypadki komunikacyjne,
 • drgawki, zaburzenia świadomości,
 • nasilająca się duszność,
 • krwotoki z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, dróg rodnych,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostry ból w klatce piersiowej,
 • ostry ból brzucha,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • ostre reakcje uczuleniowe - wysypka, duszność po zażyciu leku lub w wyniku użądlenia lub ukąszenia,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • porażenia prądem elektrycznym,
 • dokonana próba samobójcza,
 • udar cieplny,
 • rozległe rany powstałe w wyniku urazu,
 • wyziębienie organizmu,
 • urazy kończyn uniemożliwiające poruszanie się,
 • upadek z dużej wysokości,
 • podtopienie lub utonięcie,
 • uporczywe wymioty z krwią,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,

W pozostałych przypadkach :

W dni powszednie w godz. 800 - 1800 należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

W nocy (godz. 1800 - 800) lub dni wolne od pracy całodobowo w sytuacjach :

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia  lub istotnego uszczerbku na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych

należy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NPL), która realizowana jest w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.