Oddział AIT 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

StanowiskoOIT

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Kierownik Oddziału :

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii i medycyny ratunkowej lek. Bogusław Wojtasik

Pielęgniarka Oddziałowa :

specjalsta pielęgniarstwa anestezjologicznego mgr Anna Witkowska

 

Kontakt z oddziałem

Pokój lekarski : 43 8406 736

Dyżurka pielęgniarska : 43 8406 735


Lekarze oddziału :

 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lek. Lesław Fornalczyk
 • lek. Łukasz Majchrzak
 • lekarz anestezjolog Joanna Mateusiak
 • lek. Paweł Mielczarek
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lek. Marek Misiak
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lek. Piotr Pietraszewski
 • lekarz anestezjolog Marek Rudzki
 • specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lek. Adam Teluk

Pielęgniarki :

 • Alicja Barańska
 • Danuta Borysiewicz
 • Krystyna Chojka
 • Lila Cieśla
 • Jolanta Chwinda
 • Grażyna Gusta
 • Anna Kaczmarek
 • Beata Kicmach
 • Dorota Kielan
 • Małgorzata Kozera-Lis
 • Janina Krupnik
 • Beata Marszałek
 • Jolanta Patacz
 • Katarzyna Pęcherczyk
 • Magdalena Rygas
 • Renata Syguła
 • Beata Szerszeń
 • Renata Szkop
 • Renata Tokarska
 • Irena Wilk
 • Krystyna Zakręta

Oddział składa się z 7 stanowisk intensywnej terapii (5 zakontraktowanych) oraz 6 stanowisk znieczulenia.


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał w naszym szpitalu w rodku 2001. Przyjmuje pacjentów w stanach ostrej, potencjalnie odwracalnej niewydolności układu oddechowego i układu krążenia, z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości w przebiegu ciężkich schorzeń np.: urazów, zakażen (sepsa), chorób nerwowo-mięśniowych, jak również po rozległych operacjach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i zaawansowanej technologicznie aparatury udaje się uratować część chorych, u których taki stan nastąpił.

Szpital obecnie posiada 7 stanowisk intensywnej terapii, z czego 5 jest zakontraktowanych z NFZ. Pacjenci Oddziału przebywają w sali wyposażonej w sprzęt monitorujący i leczniczy zgodnie z obowiązującymi w intensywnej terapii standardami.

Do najważniejszych elementów skłądających się na wyposażenie jednego stanowiska zaliczyć można :

 • łóżko z regulacją położenia w kilku płaszczyznach,
 • respirator do prowadzenia wentylacji mechanicznej,
 • system monitorowania parametrów życiowych pacjenta : kardiomonitor, kapnometr, pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną i inwazyjną, pulsoksymetr, pomiar OCŻ,
 • pompy strzykawkowe i infuzyjne do precyzyjnego dożylnego podawania leków.

W Oddziale wykorzystujemy dla potrzeb leczenia pacjentów urządzenie do ciąłej terapii nerkozastępczej, wykonujemy pomiar rzutu serca u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie, posiadamy własny aparat do USG i przeszkolony personel do wykonywania badań diagnostycznych i procedur medycznych w Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Prowadzimy diagnostykę i leczenie za pomocą bronchofiberoskopu. Oddział korzysta z nowoczesnej, dostępnej w szpitalu bazy diagnostyczno-laboratoryjnej.

Personel składa się z lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz pielęgniarek wykwalifikowanych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze Oddziału i pielęgniarki w zakresie swoich kompetencji na terenie bloku operacyjnego i pozostałych sal zabiegowych w obrębie Szpitala wykonują znieczulenia stosownie do rodzaju planowanych zabiegów, konsultują chorych przed zabiegami oraz w stanach tego wymagających. Prowadzą czynności resuscytacyjne w ramach działającego zespołu reanimacyjnego, a także zapewniają uzyskanie centralnego dostępu dożylnego oraz zakładania portów podskórnych do podawania chemioterapii.

Organizacją pracy zespołu pielęgniarskiego oraz logistyką zajmuje się Pielęgniarka Oddziałowa, kontrolę nad leczeniem zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju standardami  stanowi Kierownik Oddziału.


Anestezjologia to dział zajmujący się znieczulaniem pacjentów do różnych procedur operacyjnych oraz diagnostycznych. Wykonywane są znieczulenia ogólne dotchawicze, krótkie dożylne i techniki regionalne (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokady splotów, nasiękowe itp.). Dzięki ich zastosowaniu pacjent może zachować świadomość przy braku odczuwania bólu. Znieczulenia przewodowe wykonywane są pod kontrolą USG, co znacznie zwiększa skuteczność blokad.

U wszystkich chorych poddawanych zabiegom stosuje się planowe leczenie bólu pooperacyjnego. Wszyscy pacjenci przed znieczuleniem są konsultowani przez lekarzy anestezjologów.

 Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prowadzi także staże podyplomowe.