O NAS

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub rozporządzenie o ochronie danych osobowych


Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

4. Dane mogą być udostępniane przez SPZOZ w Wieluniu podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta,

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu ustania obowiązku archiwizacji danych określonego Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta,

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9. Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Przemysław Krzemiński
e-mail: iod@szpital-wielun.pl

Dokumenty do pobrania:
Klauzule Informacyjne - Do pobrania w formacie pdf pobierz