Odwiedziny 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...
Kategoria:

            Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu informuje, że z dniem 01.04.2022 r. przywrócona zostaje możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w szpitalu.

         Zalecane godziny odwiedzin 13.00-17.00

         Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być przestrzegane podczas odwiedzin:

 • wizyta rodziny w szpitalu powinna być każdorazowo ustalona z kierownikiem oddziału lub lekarzem prowadzącym,
 • pacjenta może odwiedzać jednoczasowo jedna osoba, w przypadku sal wieloosobowych jednoczasowo może przebywać jeden odwiedzający,
 • odwiedziny mogą trwać maksymalnie 15 minut,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła, biegunki),
 • zaleca się, aby osoby odwiedzające były zaszczepione przeciwko COVID-19 bądź posiadały status ozdrowieńca bądź posiadały negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed wizytą,
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala,
 • osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk po wejściu do szpitala,
 • po wejściu na oddział osoba odwiedzająca ponownie dezynfekuje ręce i nakłada jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału, przed wyjściem z oddziału osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy i ponownie dezynfekuje ręce,
 • osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,
 • podczas wizyty należy unikać bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, zachować dystans 1,5 m,
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentom powinny być ograniczone do niezbędnego minimum,
 • po zakończeniu odwiedzin wywietrzyć salę.