O NAS

Certyfikat ISO

Informacja dla wykonawców

W związku z funkcjonowaniem w SPZOZ w Wieluniu systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 przeprowadza się cykliczną ocenę Wykonawców wg kryteriów ustalanych indywidualnie w zależności od rodzaju zamówienia.

Celem przeprowadzania oceny jest zapewnienie odpowiednich warunków współpracy i komunikacji pomiędzy SPZOZ w Wieluniu a Wykonawcami.

Wykonawcy, którzy zechcą zapoznać się z kryteriami oceny oraz ich wynikami
mogą uzyskać informacje u Pełnomocnika ds. Jakości

Dokumenty do pobrania:
Polityka Jakości - Do pobrania w formacie pdf pobierz
Certyfikat strona 1. - Do pobrania w formacie pdf pobierz
Certyfikat strona 2. - Do pobrania w formacie pdf pobierz