POCZĄTEK 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

O Naszym szpitalu

Historia

Szpitala w Wieluniu

Czytaj więcej ...

Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR

"Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego".

Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW

"Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody na terenie SPZOZ w Wieluniu"

Projekt unijny - remont i doposażenie Szpitala pod nazwą :

"Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"

PRACA NA STANOWISKU SPECJALISTY BHP I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko
Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej

 

Wymagania:

 

 1. Wykształcenie kierunkowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 2. Mile widziane doświadczenie zawodowe w podmiotach leczniczych.
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie BHP i PPOŻ.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Samodzielność myślenia i działania.
 6. Umiejętność organizacji pracy.
 7. Otwartość i motywacja do pracy.
 8. Odpowiedzialność i sumienność.
 9. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków:

 

Do głównych zadań będzie należeć:

Realizacja zadań służby BHP, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, m.in.:

 1. Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych dla pracowników Szpitala.
 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania obwiązujących przepisów izasad BHP.
 3. Nadzór nad utrzymaniem budynków i pomieszczeń w należytym stanie.
 4. Nadzór nad wyposażeniem Szpitala w środki przeciwpożarowe i środki gaśnicze oraz nad terminową konserwacją tego sprzętu.
 5. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ich dokumentowanie.
 6. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 7. Wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy.
 8. Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 9. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi m.in. w zakresie organizowania odpowiednich szkoleń z zakresu BHP oraz adaptacji nowych pracowników placówki.

Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 1. Kontrola i doradztwo pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych.
 2. Doradztwo w zakresie wyposażenia budynku (sprzęt ppoż.), obiektu lub terenu.
 3. Przygotowywanie stosownych procedur w zakresie przygotowania budynków lub terenu wokół nich na wypadek konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej lub innych wydarzeń losowych.
 4. Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, mając na uwadze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Kontrolowanie czy przestrzegane są wymagania dotyczące ochrony ppoż.

Oferujemy:

 

 1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.
 2. Dowolną formę zatrudnienia (umowa o pracę bądź cywilnoprawna).
 3. Przyjazną atmosferę w pracy.
 4. Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności.

Oczekujemy osoby z kwalifikacjami, doświadczeniem (mile widziane doświadczenie w służbie zdrowia) ale i koncepcją funkcjonowania na tym stanowisku oraz planem działań na najbliższe 2-3 lata. Przedstawienie koncepcji zarządzania obszarem bhp na terenie szpitala oraz sposób zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy dla personelu będzie stanowiło dodatkowy walor przy wyborze oferty.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego

do dnia 20.09.2021 r.

Więcej informacji w Dziale Spraw Pracowniczych
tel. 43 8406 818, 43 8406 817
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wfos

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje o zrealizowaniu zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

Nazwa zadania: „Unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych  powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19 w okresie 01.02.2021 r. – 31.03.21 r."

Koszt całkowity realizacji zadania brutto: 74.084,70 zł

W tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 51.317,00 zł

Zakres projektu obejmuje: unieszkodliwienie niebezpiecznych odpadów medycznych z grupy 18 01 03* w ilości 11 486  kg  powstałych w SPZOZ w Wieluniu w czasie epidemii SARS-Cov-19.

Link do strony http://www.zainwestujwekologie.pl

Punkt Szczepień Populacyjnych

znajduje się w budynku Szpitala w Wieluniu, w Poradni Rehabilitacyjnej (wejście od tyłu budynku szpitala)

Godziny pracy :

Poniedziałek i Środa : 1500 - 1700

Sobota : 800 - 1000

Tel. 667 050 033

 

 


 

PRACA NA STANOWISKU

TECHNKA RTG

 

Dyrektor SPZOZ w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko:
Technik RTG

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie badań RTG oraz TK.
 2. Współpraca z lekarzem i pozostałym personelem pracowni w zakresie obsługi Pacjenta w pracowni diagnostycznej.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami.
 4. Współpraca z Inspektorem Ochrony Radiologicznej w zakresie wykonywania podstawowych testów kontroli jakości

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie kierunkowe.
 2. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu badań RTG oraz TK.
 3. Mile widziane szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
 4. Wysoka kultura osobista, cierpliwość i zrozumienie problemów pacjentów.
 5. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej.
 6. Odpowiedzialność i sumienność.

Zapewniamy:

 1. Pracę w profesjonalnym zespole dbającym o dobrą atmosferę.
 2. Perspektywę długofalowej współpracy i możliwości rozwoju.
 3. Wynagrodzenie adekwatne do umejętności.
 4. Dogodną formę zatrudnienia - umowa o pracę bądź umowa zlecenia.
Więcej informacji udzieli kierownik pracowni diagnostycznych
tel. 43 840 67 74
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 43 840 68 17