PLAN BUDYNKU

Plan Budynku


Budynek A

 • poziom 0 - Poradnie Specjalistyczne (Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgiczna Ogólna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna)
 • poziom 1 - Stacja Dializ
 • poziom 2 - Sekretariat, Dyrekcja, Administracja
 • poziom 3 - Administracja

Budynek B

 • poziom -1 - Rejestracja Ogólna, Dział Fizjoterapii, Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska, Poradnia Laryngologiczna
 • poziom 0 - Szpitalny Oddział Ratunkowy / Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rejestracja RTG i TK / Pracownie Rtg, Tk, Usg, USG Doppler
 • poziom 1 - Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • poziom 2 - Oddział Położniczo - Ginekologiczny, Oddział noworodkowy i patologii noworodka, Poradnia Ryzyka Okołoporodowego

Budynek C

 • poziom 0 - Laboratorium, Poradnia Opieki Paliatywnej
 • poziom 1 - Oddział Kardiologii inwazyjnej i Pracownia Hemodynamiki
 • poziom 2 - Oddział Internistyczny o profilu kardiologicznym
 • poziom 2 - Oddział Internistyczny o profilu ogólnym
 • poziom 3 - Oddział Pulmonologii
Budynek D

 • poziom 0 - Dział Fizjoterapii
 • poziom 1 - Oddział Rehabilitacji, Apteka Szpitalna
 • poziom 2 - Oddział Dziecięcy
 • poziom 3 - Poradnia Dla Kobiet, Pracownia Endoskopii