Pracownie Diagnostyczne

Pracownie Diagnostyczne

Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Pracownia USG - Doppler
Pracownia USG
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Pracownia Hematologii
Pracownia Biochemiczna
Pracownia Bakteriologii Ogólnej
Bank Krwi
Pracownia Endoskopii
Pracownia Bronchoskopii
Pracownia Spirometrii
Zakład Patomorfologii - Prosektorium
Laboratorium Histopatologiczne
Pracownia Elektrofizjologii -Elektrokardiografii
Pracownia Rezonansu Magnetycznego

czynna poniedziałek-piątek 8:00-18:30