Program "Dobry posiłek w szpitalu"

Dobry posiłek w szpitalu

Celem programu pilotażowego „Dobry posiłek w szpitalu” uruchamianego przez NFZ jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.


W ramach pilotażu wszystkie posiłki przeznaczone dla naszych pacjentów będą przygotowywane w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka.

Jadłospis zawierać będzie informacje takie jak:
-rodzaj posiłku i skład produktów,
-wartość energetyczna i wartość odżywcza,
-sposób obróbki oraz obecności alergenów.


„Rola żywienia dla pacjenta przebywającego w warunkach szpitalnych jest szczególnie istotna. Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności zarówno leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań i skrócenie czasu gojenia się ran pooperacyjnych.”
Posiłki:
01.12.2023 - piątek


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

30.11.2023 - czwartek


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

29.11.2023 - środa


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

28.11.2023 - wtorek


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

27.11.2023 - poniedziałek


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

24.11.2023 - piątek


Dieta podstawowa, kolacja


Dieta podstawowa, obiad

23.11.2023 - czwartek


kolacja


obiad

22.11.2023 - środa


dieta podstawowa, kolacja


dieta podstawowa, obiad

21.11.2023 - wtorek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

20.11.2023 - poniedziałek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

17.11.2023 - piątek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

16.11.2023 - czwartek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

15.11.2023 - środa


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

14.11.2023 - wtorek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

13.11.2023 - poniedziałek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

10.11.2023 - piątek


dieta podstawowa, śniadanie


dieta podstawowa, obiad

09.11.2023 - czwartek


Śniadanie, dieta cukrzycowa


Obiad, dieta podstawowa

08.11.203 - środa


Dieta podstawowa, obiad


Dieta podstawowa, śniadanie

07.11.2023 - wtorek


Dieta podstawowa, śniadanie


Dieta podstawowa, obiad

06.11.2023 - poniedziałek

dofinansowanie logotypy
dofinansowanie logotypy


Dieta podstawowa,obiad


Dieta podstawowa, kolacja
Materiały do pobrania:


Alergeny pobierz
Jadłospis - 06.11.2023 - 12.11.2023 pobierz
Jadłospis - 13.11.2023 - 19.11.2023 pobierz
Jadłospis - 20.11.2023 - 26.11.2023 pobierz
Jadłospis - 27.11.2023 - 03.12.2023 pobierz