POCZĄTEK 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 438406702, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

O Naszym szpitalu

Historia

Szpitala w Wieluniu

Czytaj więcej ...

Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR

"Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego".

Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW

"Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody na terenie SPZOZ w Wieluniu"

Projekt unijny - remont i doposażenie Szpitala pod nazwą :

"Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"

PRACA NA STANOWISKU KSIĘGOWEGO

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu poszukuje osoby na stanowisko
Księgowego

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia).

2. Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3. Znajomość i umiejętność zastosowania głównych zasad ustawy o rachunkowości, ustawy
o finansach publicznych.

4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

5. Odpowiedzialność i sumienność.

6. Umiejętność organizacji pracy, umiejętności sprawnej kalkulacji i analitycznego myślenia.

7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.

8. Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość zagadnień z zakresu płac, rozliczeń finansowych, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej oraz doświadczenie w tym zakresie,

- doświadczenie w obsłudze księgowych programów komputerowych.

Zakres obowiązków:
- Rozliczanie, kontrola i kalkulacja kosztów szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych.

- Analizy i raporty finansowe.

- Obsługa programu księgowego i płacowego dla potrzeb analiz i sprawozdań.

Oferujemy:

1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.

2. Stabilne warunki zatrudnienia.

3. Pracę w przyjaznej atmosferze.

4. Stałe godziny pracy.

List motywacyjny i CV prosimy składać w Sekretariacie SPZOZ w Wieluniu (II piętro)

lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do 30.07.2020 r.

Planowane zatrudnienie od 10.08.2020 r.

Więcej informacji pod nr tel.:
tel. 43 8406 852, 43 8406 810, 43 8406 818

PRACA NA STANOWISKU ELEKTRYKA / KONSERWATORA APARATURY MEDYCZNEJ

Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu zatrudni osobę na stanowisku
elektryka / konserwatora aparatury medycznej

Wymagania

 1. Wykształcenie minimum średnie (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, elektrotechnika lub pokrewne mające zastosowanie w aparaturze medycznej).

 2. Doświadczenie z zakresu konserwacji i bieżącej ewidencji aparatury medycznej i urządzeń.

 3. Mile widziane uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV oraz pomiaru aparatury medycznej.

 4. Praktyczna znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej, wyrobach medycznych i prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem.

 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 6. Samodzielność myślenia i działania.

 7. Umiejętność organizacji pracy.

 8. Odpowiedzialność, punktulność i sumienność.

 9. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zakres głównych obowiązków:

 1. Stała i właściwa konserwacja oraz naprawa instalacji elektrycznych i urządzeń energetycznych, instalacji telefonicznych, przyzywowych i elektrycznego osprzętu technicznego we wszystkich powierzonych do codziennego nadzoru obiektach szpitala.

 2. Terminowe i solidnie wykonywanie wszelkich napraw i usuwanie awarii zgłaszanych przez bezpośrednich przełożonych, a także osoby odpowiedzialne za poszczególne komórki organizacyjne.

 3. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Szpitala w Wieluniu.

 4. Odpowiedzialność za terminową naprawę aparatury medycznej w tym wykonywanie przeglądów oraz drobnych prac naprawczych z zakresu mechaniki i elektromechaniki zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami.

 5. Prowadzenie dokumentacji techniczno - eksploatacyjnej aparatury medycznej.

 6. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi sprzętu i aparatury medycznej, w tym uczestniczenie w szkoleniach dotyczących nowo zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.

 7. Kontakt i współpraca z firmami świadczącymi usługi serwisowe aparatury i sprzętu medycznego.

 8. Nadzór nad wykonaniem harmonogramu przeglądów sprzętu i aparatury medycznej.

Oferujemy

 1. Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia.

 2. Stabilne warunki zatrudnienia.

 3. Przyjazną atmosferę w pracy.

 4. Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności.

Więcej informacji w Dziale Kadr
tel. 43 8406 818,
43 8406 817
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

gis koronawirus

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 27.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

 1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
 2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
 • lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

W przypadku niepełnienia przez wskazaną aptekę dyżuru w porze nocnej  (23:00 – 6:00), bądź w dni świąteczne proszę o przekazanie takiej informacji do Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wieluniu, tel. 43 843 79 44.