POCZĄTEK 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

O Naszym szpitalu

Historia

Szpitala w Wieluniu

Czytaj więcej ...

Budowa lądowiska dla śmigłowców LPR

"Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego".

Projekt współfinansowany przez WFOŚiGW

"Remont zbiornika retencyjnego oraz stacji uzdatniania wody na terenie SPZOZ w Wieluniu"

Projekt unijny - remont i doposażenie Szpitala pod nazwą :

"Wzrost jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców regionu poprzez przebudowę Szpitala w Wieluniu oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej"

Od dnia 20 maja 2019 r. Poradnia Neonatologiczna czynna:

 

Poniedziałek : 10-13 - lek. M. Piwnicka

Środa : 10-13 - lek. J. Ulatowska

Czwartek : 11-14 - lek. M. Piwnicka

Piątek : 10-13 - lek. M. Piwnicka

 

Rejestracja do Poradni Neonatologicznej w Rejestracji Ogólnej Szpitala

 

Zatrudnimy mgr farmacji
 
Zatrudnimy na umowę o pracę lub zlecenie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu lub na zastępstwo - magistra farmacji z uprawnieniami kierownika apteki. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia w dziale kadr. - tel. 43 8406 817 adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowy ambulans w wieluńskim szpitalu

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje, że w dniu 23.01.2019 r. odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego ambulansu ratunkowego „S” przeznaczonego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, działających w ramach Systemu Państwowego  Ratownictwa Medycznego.karetka1

Przed budynkiem Szpitalnego Oddziała Ratunkowego oprócz Dyrekcji SPZOZ  w Wieluniu oraz licznie zebranych pracowników, zjawili się zaproszeni goście. Na uroczystym otwarciu obecni byli m. in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Przewodnicząca Sejmiku woj. łódzkiego Iwona Koperska, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik,  Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Krzysztof Dziuba i Sekretarz Andrzej Chowis, jako przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Radni Powiatu, Z-ca  Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, kierownicy oddziałów szpitala oraz pozostali, licznie przybyli goście.                     

Zaproszonych gości przywitał Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz, który przedstawił krótką informację na temat Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jego struktur funkcjonujących w naszym zakładzie oraz realizacji zakupu ambulansu. Następnie mówił inicjator wniosku o zakup karetki, obecnie Poseł na Sejm RP, Paweł Rychlik, który m.in. zaznaczył, jakim ważnym zakupem dla bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa naszego powiatu jest przedmiotowy ambulans.

Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, w swoich słowach również podkreślił ważność zakupu karetki: „...Cieszę się podwójnie, jako wicewojewoda łódzki i jako lekarz. Jako wojewoda cieszę się dlatego, bo to jest wzrost potencjału ratownictwa medycznego na terenie powiatu wieluńskiego, ale także na terenie całego województwa łódzkiego. A jako lekarz cieszę się, bo ratownictwo medyczne jest najważniejszym ogniwem w systemie opieki zdrowotnej. To tutaj zaczynamy walkę o zdrowie i życie pacjenta…”. Na końcu głos zabrał Starosta Wieluński Marek Kieler, który podziękował wszystkim osobom  i instytucjom zaangażowanym w realizację zakupu nowego ambulansu oraz przedstawił  korzyści jakie z tego faktu wynikają dla społeczeństwa naszego powiatu. Następnie poświęcenia karetki dokonał ks. Andrzej Kornacki z Parafii św. Barbary w Wieluniu.           

karetka2Zakup karetki specjalistycznej „S” został zrealizowany na wniosek Powiatu Wieluńskiego w ramach dotacji celowej z rezerwy budżetowej Wojewody Łódzkiego. W ramach postępowania o zamówienie publiczne zakupiono za kwotę 549.996 zł ambulans sanitarny typu S spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1. W tym wartość ambulansu wraz z zabudową to kwota 347.106 zł, a wartość sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie ambulansu to kwota 202.890 zł. Nowy ambulans wyposażony jest, oprócz wymaganego normami sprzętu, dodatkowo w urządzenie do kompresji klatki piersiowej, które pozwala na  automatyczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej pacjenta. System ten wykonuje zabieg ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą, w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje automatycznie od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala. System wymusza stały przepływ krwi od chwili włączenia, zwiększając szanse pacjenta na przeżycie. Pozwoli to podczas reanimacji odciążyć personel ambulansu i umożliwić mu prowadzenie innych czynności reanimacyjnych przy transportowanym pacjencie.

Przekazany ambulans sanitarny „S” z kompletnym wyposażeniem, obsługiwany przez fachowy personel, przygotowany jest w pełni do świadczenia pomocy medycznej  w ramach Systemu Państwowego  Ratownictwa Medycznego, co na pewno przełoży się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu wieluńskiego.

 karetka3 karetka4 karetka5 karetka6

 

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Radia ZW / Foto : Gabriel Wyględacz

 

 

W oddziale Dziecięcym naszego Szpitala mali pacjenci mają do swojej dysopozycji maskotki szyte przez wolontariuszy.

 

1 2 3 4 5